Начало Производители > Docriluc

Docriluc  – История 

 

 

DOCRILUC е испанска компания, специализирана в проектирането и производството на промишлени и индустриални охладителни системи за хотелиерството и хранително-вкусовата промишленост.

DOCRILUC е основана през 2008 г. от екип от амбициозни професионалисти с голям иновативен дух, чиято основна цел е подобряването на хранителната промишленост. Ние сме млад екип, с богат опит в проектирането и производството на хладилно оборудване.

След интензивна година на големи инвестиции в научноизследователската и развойната дейност, както и изграждането на мощна търговска мрежа и модерно производствено съоръжение от 4,000 м2, DOCRILUC стартира производството на своите продукти през септември 2009 г., Началото е поставено на международната изложба Fiera Milano.

В момента разширяваме нашето портфолио и фабрики, след като пожънахме изключителен успех както на испанския, така и на международния пазар.

Centro Productivo Centro Principal Vista Aerea Docriluc Miniatura Centro Productivo Sala de Exposicion Docriluc Miniatura Centro Productivo Segundo Centro de Fabricacion Docriluc Miniatura Centro Productivo Centro Principal Docriluc Miniatura

Нашето производство 

DOCRILUC разполага с две производствени фабрики с обща площ от 18,000 м2 и допълнителна площ от 4,000 м2, предназначена за логистика.

Разполагаме с 8 гъвкави производствени линии, оборудвани с най-модерните технологии, които ни позволяват да отреагираме светкавично и да предложим продукти от най-високо качество, със сертификат ISO 9001.

Също така, притежаваме система за контролиране на околната среда, която оптимизира природните ресурси, управлявайки отпадъците и тяхното рециклиране, със сертификат ISO 14001.

Нашата фирмена политика 

Нашата мисия

 Ние сме динамична и иновативна компания, чиято мисия е да предлага хладилно оборудване, съобразено с околната среда и предназначено за професионалистите в хранителната индустрия. Целта на DOCRILUC е глобално лидерство, оптимизиране на наличните ресурси и фокусиране върху развитието, с цел повишаване благосъстоянието на хората, на които компанията служи.

Нашата визия 

Визията на DOCRILUC е да се превърне в европейски стандарт за качество, в бранша. Клиентът е нашият основен фокус, бидейки активна част от проекта, който разработваме, с цел да изградим дългосрочни взаимоотношения, уповаващи се на взаимна изгода и доверие.

Ние сме компания, изградена върху колективни и индивидуални постижения, както минали, така и настоящи, за едно по-добро бъдеще за всички.

Fabrica Operario Docriluc Miniatura Fabrica Cadena Produccion 1 Docriluc Miniatura Fabrica Cadena Produccion 2 Docriluc Miniatura

Нашите ценности 

Рентабилност, почтеност, доверие, експлоатационни постижения и ангажираност към клиентите, служителите и изпълнителите. Това са ценностите, които олицетворяват идентичността на DOCRILUC.

Ангажираността на DOCRILUC с местната общност е отразена по-долу:

  • Зачитане на икономическия произход (клиенти и изпълнители), социалния произход (служители) и околната среда (местна общност)
  • Нашата цел е да улесним процеса на иновации чрез оптимизиране на производството, така че да удовлетворим професионалните изисквания на пазара
  • Нашата цел е създаването на работни места и повишаване благосъстоянието на местната общност

Изследване и Развитие 

DOCRILUC непрекъснато се развива, като успява бързо да се адаптира към изискванията на клиентите, което означава тесни ангажименти с научноизследователска и развойна дейност.

По този начин DOCRILUC отговаря на нарастващото търсене в подобряването на процесите, новите технологии и качеството на обслужване, от страна на клиентите и обществото. Ангажиментът с научноизследователската и развойна дейност е ясен и се отразява с усилия от страна на работната сила. Тези усилия водят до очевидни подобрения в производителността, качеството и удовлетвореността на клиентите, както и здравето и безопасността и производството на нови продукти.