Отопление

Цена без ДДС   - 478,63 лв.
Цена с ДДС - 574.36 лв.
Цена без ДДС   - 209,56 лв.
Цена с ДДС - 251.47 лв.
Цена без ДДС   - 495,45 лв.
Цена с ДДС - 594.54 лв.
Цена без ДДС   - 417,83 лв.
Цена с ДДС - 501.4 лв.
Цена без ДДС   - 227,67 лв.
Цена с ДДС - 273.2 лв.
Цена без ДДС   - 288,47 лв.
Цена с ДДС - 346.16 лв.
Цена без ДДС   - 243,20 лв.
Цена с ДДС - 291.84 лв.

Системи за отопление

През последното десетилетие технологичната област напредна с огромни крачки, благодарение на науката и научните изследвания. Това позволи създаването на много практични уреди в ежедневието и извън него. Без съмнение обаче най-полезният резултат от сътрудничеството на тези два сектора е възможността за използване на инфрачервени лъчи (IR) дори в ежедневието.

Какво представляват инфрачервените лъчи?

Инфрачервените лъчи са електромагнитни вълни с дължина на вълната над 780 нанометра. Те се намират в червената зона, бариерата, която разделя видимия светлинен спектър от невидимия. Максималната инфрачервена дължина може да достигне до 1 000 000 нанометра. Често се отбелязват със съкращението IR, т.е. Infra-Red, което показва цвета на зоната, която обхваща. Основният генератор на IR лъчи е самото слънце; всъщност може да ги усетим, като се преместим от слънчева  в сенчеста зона, където ще се усети хлад, въпреки че температурата е същата. Това е така, защото инфрачервените лъчи облъчват нашата планета, осигурявайки както топлина на тялото на човека, кака и на неодушевените предмети. Ако бъдат облъчени, последните всъщност могат да излъчват инфрачервено топлина от своя страна, като огъня в огнището, който ни затопля през зимата, например.

Пестенето на електрическа енергия е един от ключовите фактори, определящи рентабилността и успеха на всяко заведение за хранене.  При конвенционално отопление, което се постига чрез изгаряне на горива или чрез електрически нагревател, топлината се генерира извън обекта, който се нагрява, и се пренася към материала чрез конвекция на горещ въздух или чрез топлопроводимост.

Съвсем друг е принципът на работа на уредите с инфрачервено (IR) излъчване. Тук дължината на вълната е от 0,78 до 1000 μm и генерираната топлинна енергия достига до обектите.

Някои характеристики на IR отоплението, като ефективност, дължина на вълната и отражателна способност го отличават и го правят по-ефективно за някои приложения от други видове отопление. В доста заведения за хранене се използват инфрачервени  уреди за отопление във вид на окачени или стоящи лампи. Те придобиват голяма популярност поради по-високата си топлинна ефективност и бърза скорост на загряване.

Като се имат предвид отличните им свойства за осигуряване на топлина, IR уредите сега често се използват на обществени места като ресторанти, кина, училищни фитнес зали и др. Топлината, излъчвана от IR лампите, е практически идентична с тази наслънцето, благодарение на факта, че излъчваната топлина отива само там, където е необходима. Всъщност инфрачервените лъчи попадат директно на телата на хора и предмети и веднага се абсорбират, без да губят топлина в околната среда.

Тези лампи се управляват от електричество, тъй като са оформени от сложна и съчленена система от електрически кабели, способни да генерират огромна мощност, която може да достигне до 2000W. Това дава възможност да се преобразува и трансформира до 90% от електричеството, използвано вътре, в топлина, за да се излъчи в зоната, където се намира. Трябва също да се отбележи, че инфрачервените лампи са безшумни, без мирис и не замърсяват. Следователно са идеални за места, където се приготвя и консумира храна.

Обобщено, това са предимствата от използването на инфрачервена лампа:

  • Безопасна и ефективна;
  • Осигурява топлина много по-бързо от нормалните методи за отопление;
  • Има голяма мощност и дълъг срок на експлоатация;
  • Използва се на открити площи (тераси, балкони и градини) и в затворени помещения;
  • Гарантира комфорт, топлина и приятна мека светлина;
  • Монтира се на тавана, на пода, окачва се на чадъри;
  • Оригинална конструкции за работа на открито – например, бар маси с функция за отопление;
  • Лесен монтаж.