Вентилация

Вентилацията представлява цикличен процес за отстраняване на замърсения въздух от помещенията и подаването на свеж въздух в тях. Всяка сграда получава въздух отвън, който попадайки в помещението се изпълва с различни вещества, като въглероден диоксид, прах, химически емисии и други. Този вече замърсен въздух се придвижва към аспиратора и се изхвърля през него навън. В същото време, отвън в стаята влиза нова порция свеж и чист въздух. Целият този процес се нарича вентилация. Системите за пречистване на въздуха са един от основните критерии, при проектирането на жилищни и обществени сгради, ресторанти, магазини  и други. Срокът им на експлоатация и размерът на разходите за подмяна и ремонт зависят от подбраните и вложени в изграждането им компоненти.

Защо е необходима вентилацията

Вентилацията е тази, която осигурява чист и свеж въздух в помещенията, като така се създава здравословна и комфортна среда за живеене и работа, а именно:

Нормализиране нивото на въглероден диоксид

Въглеродния диоксид, който издишаме, винаги присъства в помещението. Прекомерното му натрупване има отрицателен ефект върху човешкото тяло, защото той пречи на правилното снабдяване на кръвта и органите с кислород. В резултат на това ние се чувстваме уморени, летаргични, ставаме невнимателни и усещаме задух.

Нормализиране на влажността

Вентилацията способства и за нормализиране на влажността в помещението. Това елиминира образуването на мокри зони в ъглите и по стените, в резултат на което се образува мухъл. Вентилационните системи разполагат и с функция за затопляне на постъпилия отвън въздух, което предотвратява опасността от настинка в студените месеци.

Видове вентилация

Климатичното оборудване, което осигурява правилното функциониране на описания процес, също се нарича вентилация. Тя може да бъде естествена, механична, канална, компактна, захранваща и изпускателна и много други. Изборът на вентилационната система зависи най-вече от нейното предназначение, но и от площта, конфигурацията, разположението и предназначението на помещенията или офисите.

Естествена вентилация

В повечето жилищни сгради вентилацията е естествена. Това означава, че въздухът влиза в сградата от улицата, без специално оборудване. Обикновено той прониква през прозорците и вратите и излиза през абсорбатора в кухнята или през вентилационните отвори на банята. През тях въздухът попада във вентилационната шахта, издига се нагоре и се изхвърля през покрива.

Механична вентилация

Механичната вентилация представлява система, при която въздухът се подава постоянно и непрекъснато в помещението, независимо от външните метеорологични условия. Той се вкарва, с помощта на вентилатори или друго оборудване, вградено в системата. Механичната вентилация позволява регулирането скоростта на притока на въздух, като регулира нейната работа, според нуждите на обмена.

Канална и безканална вентилация

Такива системи се монтират по време на строителство или основен ремонт. Те осигуряват едновременно входящ и отработен въздух. Каналната вентилация разполага с централно устройство за обработка на въздуха (почистване и дезинфекция, отопление, климатизация, овлажняване). В нея са включени и тръбопроводи, намиращи се под тавана от централното тяло. Разбира се, за разполагането на такава вентилационна система е необходимо много свободно пространство. Най-често каналната вентилация се използва в големите сгради, където има много хора, като офиси, търговски центрове, както и в помещения с високи изисквания за чистота или температура на въздуха, като ресторантски кухни, болници, складове и други.

Безканалната вентилация е система, която е с компактни размери, което я прави подходяща за монтиране в апартаменти, къщи и дори в отделни стаи.

Вентилационно оборудване

Вентилационните системи, за изградени от различни елементи и компоненти. Вентилационното оборудване е в основата на добрата работа да вентилацията.

Вентилатори

Вентилаторите са основния компонент на всяка вентилационна система. Модификацията и характеристиките им  позволяват да се избере най-доброто оборудване както за битовите, така и за индустриалните приложения. Според вида на дизайна има 5 модификации на вентилаторите:

– Аксиални, състоящи се цилиндрично тяло, лопатково колело и задвижване;

– Центробежни вентилатори, чиято конструкция се състои от корпус, работно колело и лопатки;

– Диагонални вентилатори, при които структурата на работното колело е сходна на структурата на барабан в радиален вентилатор;

– Диаметрални вентилатори, състоящи се от удължен корпус, оборудван с дифузьор и разклонителна тръба, и барабанно работно колело с наклонени лопатки;

– Вентилаторите без острие се състоят от рамка за всмукване и извеждане на въздушни маси, основа за фиксиране на рамката, мини-турбина и двигател.

Вентилационни агрегати

Вентилационните системи биват два вида – наборни и моноблокови.  Моноблоковата се използва по-често, като принципът ѝ на работа е да поддържа комфортен вътрешен климат и непрекъснат производствен цикъл.  Тя е с компактни размери и не заема много място, а монтажът и поддръжката ѝ са много лесни.

Топлообменник

Топлообменникът е устройството, което е отговорно за преноса на топлина от изходящия към чистия въздух. Той взема топлина от изходящия поток и го прехвърля към входящия от отвън. В резултат на това температурата на свежия въздух е близка до стайната и почти не изисква отопление.

Аспиратори

Аспираторите са предназначени за отстраняване на излишната топлина, пара и замърсители. Замърсеният или нагрят въздух се всмуква в смукателните чадъри, преминава през филтрите и се извежда от помещението. Според конструкцията си смукателните чадъри са:

– Стенни, които се монтират на стената, над печки, фритюрници и скари;

– Островни – монтирани на тавана, което позволява поставянето на кухненското оборудване далеч от стената.

Филтри

Задачата на филтрите е да осигурят чистота на въздуха в захранващия и изпускателния поток. Свежият и чист въздух е ключът към здравето на хората и защитата на оборудването във вентилационната мрежа.

Сред останалите компоненти на вентилацията са и нагреватели, охладители за вода, клапани, амортисьори, заглушители и други.