Диспенсъри

Показване на 11 резултата

Цена без ДДС   - 269,75 лв.
Цена с ДДС - 323.7 лв.
Цена без ДДС   - 301,50 лв.
Цена с ДДС - 361.8 лв.
Цена без ДДС   - 991,99 лв.
Цена с ДДС - 1190.39 лв.
Цена без ДДС   - 1.133,03 лв.
Цена с ДДС - 1359.64 лв.
Цена без ДДС   - 1.389,76 лв.
Цена с ДДС - 1667.71 лв.
Цена без ДДС   - 1.501,02 лв.
Цена с ДДС - 1801.22 лв.
Цена без ДДС   - 3.610,40 лв.
Цена с ДДС - 4332.48 лв.

Съществени елементи от баровото оборудване, които не биват да бъдат подценявани, са диспесърите. Те са удобни за сок и зърнени закуски/ мюсли. Става дума за автоматизирани уреди с дозатор за бързо приготвяне на леки закуски и наливане на готови сокове.