Барово оборудване

от 276,18 лв. 570,18 лв. 248,56 лв. 513,16 лв.
от 5.568,36 лв. 5.011,52 лв.
от 3.132,08 лв. 6.264,16 лв. 2.818,87 лв. 5.637,74 лв.

За професионалното организиране на един бар с всичко необходимо, трябва да се избере необходимото функционално оборудване. Изборът на барово оборудване се определя от броя на посетителите, от спецификата на бара, от прогнозната му производителност, от броя на барманите, които работят едновременно в бара. Това предопределя материалните разходи за оборудване и инвентар на бара. Невъзможно е да купи всичко наведнъж, разбира се, Но има набор от уреди, който трябва да бъде във всеки бар. Основното изискване за баровото оборудване е да бъде функционално, лесно за почистване и естетическо приемливо.