Фурни и конвектомати

В професионална кухня намират приложение различни уреди за готвене и обработка на храната. Особено често – почти задължително – в нея се използват фурни (микровълнови и конвектори) и конвектомати. Те са с големи мощности и капацитет за приготвяне на различни видове храни. Фирмите производители предлагат усъвършенствани модели фурни и конвектомати, които дават възможност да се намали числеността на персонала, но да се повиши качеството на предлаганата храна в заведението за хранене.