Неутрално оборудване

Всеки собственик на заведение за обществено хранене знае, че качеството на приготвените

ястия зависи от компетентния избор на оборудване. Неутралното оборудване е един вид

„скелет“ на всяка професионална кухня. Именно то се използва за съхранение на съдове,

уреди, храна. То е в помощ на персонала в кухнята при готвене и почистване на съдовете и

приборите. Според състоянието му се преценява чистотата и спазването на санитарните

норми в конкретното заведение за хранене или търговски обект. Материалът, от който е

направено неутралното  оборудването, зависи от предназначението му. Реално то е

разнообразно спрямо функциите си и включва: маси, колички, стелажи, шкафове, надстройки

и др.