Показване на 4 резултата

С диспенсър (англ. dispenser)  се обозначават различни уреди за дозиращи системи, които могат да се използват в заведенията за хранене, търговските обекти, институциите и в цехове за преработка на храни.
В секцията се предлагат механични и електрически дозатори за течни измиващи препарати или дезинфектанти, както и такива устройства за автоматично подаване на  ръкавици. Някои модели са свободно стоящи, а други са предназначени за монтаж на стена. Общото при всички предложени видове диспенсъри в секцията е големият им обем. Комбиниран вариант е хоризонталната хигиенна станция за монтаж на стена, която съдържа дезинфектант и ръкавици.