Показване на 3 резултата

Днешните потребители, чиито изисквания непрекъснато нарастват и чиито вкусове непрекъснато се променят, принуждават производителите на уреди за хранително-вкусовата промишленост да използват съвременни по-гъвкави автоматизирани технологии. По същество Sous Vide е изключително фина топлинна обработка на храната. За поддържане на постоянна температура се използват софткукъри и циркулационни помпи. Те са с различна мощност.
При софткукърите протичат следните етапи, характерни за Су вид: създаване на вакуумна среда, подготовка, шоково замразяване и регенерация. Циркулационните помпи са с електронно управление с LCD дисплей, което ги прави удобни за работа в кухнята.