Електростатични филтри за пречистване на въздуха в кухнята

Пречистване на въздуха в професионалните кухни

Какви са нуждите за пречистване на въздуха от различни замърсители  в кухнята на заведенията за хранене?

При технологичния процес в помещенията, в които се извършва интензивно готвене и подготовка на продукти, във въздуха се отделят редица замърсители, като топлина, влага, дим, прах, химически замърсители, миризми, микроорганизми и мазни пари.

Най-често в практиката за отстраняването на замърсения въздух се използват системи, състоящи се от смукателен кухненски чадър с вградени лабиринтни (инерционни) или мрежести филтри, мрежа от въздуховоди и вентилатор, който изхвърля въздуха във висока точка над билото на сградата.

1

Този метод става все по-неприемлив, тъй като лабиринтните филтри отстраняват само част от отделените мазнини. Фините мазни частици, както и всички останали замърсители и причинители на неприятни миризми се изхвърлят в атмосферата. Законовите и санитарни разпоредби стават все-по взискателни към опазването на околната среда и в много европейски страни подобно изхвърляне се наказва с тежки санкции. Също така, повечето  заведения са разположени в приземните етажи на сградите и нямат възможност да достигнат с въздуховодите до билото.

Друг проблем е натрупването на мазнини върху кухненските повърхности и оборудване, което води до по-високи разходи за почистване и поддръжка и представлява сериозен риск от пожар и инфекции..

От друга страна изсмуканият от помещението въздух трябва да бъде компенсиран чрез подаване на свеж въздух, за да се избегне създаването на подналягане, което създава дискомфорт на хората и условия за навлизане на замърсен въздух от околното пространство с неподходяща температура, водещ до преохлаждане или прегряване.

Всичко споменато налага да се премине към многостепенно филтриране в специални филтриращи системи, състоящи се от група филтри с различно предназначение.

За пречистване на въздуха в кухнята широко приложение намират устройства с механични и електростатични филтри, много често наричани електростатични преспиратори, ESP. Най-често въздухопречиствателите използват комплекти от филтри от различен тип (например механичен груб филтър, електростатичен филтър и карбонов филтър), които взаимно се допълват и повишават ефективността на пречистване.

Същност и работа на електростатичния филтър

Електростатичният филтър е предназначен за пречистване на въздуха от чужди фини частици, съдържащи се в него.

Този тип филтър понякога се нарича плазмен йонизатор. Принципът на неговото действие е предложен през 1824 г., а през 1907 г. химикът Фредерик Котрел в САЩ патентова първото устройство за намаляване на промишленото замърсяване – електростатичен утаител. Самият Фредерик Котрел, се е занимавал с изследвания на методите за отделяне на суспендирани частици от газообразна среда.

Ефективността на електростатичния филтър е много висока, сравнима с абсолютния филтър, тъй като обикновено се използва за фини частици с размер под 1 микрон. Типични замърсители са цигарен дим – от 0,5 до 0,3 микрона, маслени пари от – 1 до 0,2 микрона , PM10, PM2,5, PM1 и др. Ефективността на електростатичния филтър се измерва и тества, като се вземат за еталон частиците със среден диаметър 0,4 микрона. Те се използват широко във всички области, включително индустрия, обществени сгради, болници и др. В ежедневието малки и донякъде опростени дизайни също вършат чудесна работа и за домашна употреба.

Picture2

Електростатичните въздушни пречистватели използват фина метална мрежа към която с помощта на преобразувател се прилага напрежение до 30-40 хил. волта. Това дава положителен заряд на праховите частици, капчици мазнина и влага, преминаващи през филтъра. Вече положително заредените частици преминават през система от отрицателно заредени пластини към които са електромагнитно привлечени и се залепват като прах по стар телевизионен екран.

 Особености на пречистването на въздуха с електростатичните филтри

Такива филтри могат да улавят всички частици, които могат да придобият заряд. Минималният размер на уловените частици е 0,01 микрона.

Устройствата, които работят с тях се характеризират с ниска консумация на енергия и безшумност. При по-усъвършенстваните модели поради увеличаването на площта на плочите, цените нарастват пропорционално на увеличаването на ефективността.

Не бива да се забравя, че ефективността на филтриране се влияе силно от параметрите на уловените частици (лепкавост, химичен състав, течливост), както и от съдържанието на вода във фаза аерозолни капчици в обработения въздушен поток.

По време на работа на филтъра слоят замърсители върху пластините му непрекъснато се увеличава. Той трябва периодично да се почиства, за да се подобри ефективността и да се премахне риска от запалване. За малки уреди тази операция се извършва ръчно чрез изваждане и измиване. Съществува и опция да бъде поръчана система за автоматично почистване на електродите.

Принцип на работа на вентилационната камера с електростатично филтриране

Picture3

Самите устройства използват многостепенно почистване на въздуха от твърди примеси или аерозолни пари.

Професионалните камери за пречистване на въздух използват електростатични филтри, комбинирани с други филтри. Така се постига премахване с висока ефективност на твърдите и течни аерозоли, миризми и бактерии от въздуха.

Предимства на камерите с електростатичен филтър са следните:

 • Не изискват разходи за резервни елементи и консумативи.
 • Очиства въздуха от мазнини и сажди
 • Премахва миризми и микроорганизми
 • Ограничава риска от пожар
 • Дълъг експлоатационен живот
 • Лесна и евтина поддръжка
 • Дълъг експлоатационен живот след първоначалните инвестиции.
 • Ниско съпротивление и малък разход на енергия за вентилатора.

Тези предимства на камерите и комбинирането им с други устройства за филтриране ги превръщат в перфектния продукт, който независимо от по-високата си цена, върши изключително добра работа.

Това дава възможност филтрирания въздух да бъде изхвърлян директно навън или да бъде върнат в помещението

Наложително е да се извърши прецизен избор на модела камера за пречистване на въздуха с електростатичен филтър  според предназначението на помещението. Например за едно заведение за хранене тя може да се използва не само за кухнята, но и за залата за посетители и складовите помещения. Изключително практично е в такъв случай да се използва рециркулация или рекуперация в подходяща  климатична система комбинирана със захранваща и изсмукваща вентилация. Удобство е, че може да бъде управлявана централно.

Фирма „Профекта Китчън“ в секцията „Вентилация и климатизация“ е между малкото в България, които предлагат качествени въздухопречистващи системи базирани на електростатични филтри. Климатичните камери за пречистване на въздуха ECOKITCHEN и ECOLIGHT на фирма Expansion Electronic предлагат многостепенна, високоефективна филтрация и пречистване на въздуха. Предлаганите системи постигат неутрализиране на миризмите в процеса на приготвяне на храна в професионалните кухни и имат доказан антибактериален и антивирусен ефект.

Picture4

Конструкцията на различните модели се характеризира  с компактни размери, позволяващи инсталиране в малки кухненски помещения и включва следните основни елементи:

1. Мръсният въздух първо преминава през тристепенно предварително филтриране с напълно разглобяеми миещи се филтри.

Picture5

2. След това са разположени високоефективните активни електростатични от серията FEL SYSTEM. Техните основни характеристики са:

Picture6

Техните основни характеристики са:

 • Висока ефективност на филтриране при 0,3 ÷ 0,4 микронови частици, сравними с класовете E10, E11 съгласно EN 1822: 2009 и класове ePM1, ePM2.5, ePM10 според EN ISO 16890;
 • Остри ръбове за контакт, специално проектирани с цел да се отлагат високо количества мазни замърсители, с намалено образуване на електрически разряди между плочите;
 • Ниско съпротивление, което гарантира значително икономия на енергия;
 • Вградената електроника, която позволява генериране на напреженията, необходими за филтъра работа директно върху самия филтър. Оборудван с двуцветен светодиод за сигнализация всякакви неизправности;
 • Термична защита, която автоматично блокира функционирането на филтъра, когато температурите са твърде високи;
 • Стандартни размери, които позволяват преоборудване на класическите джобни филтри съгласно EN 15805;
 • Подходяща многополюсна връзка за мрежово захранване (230V-50 / 60Hz) и за последователно свързване;
 • Водоустойчива конструкция на електронните елементи позволяваща пълна поддръжка чрез измиване със специфични препарати в резултат на което не са необходими разходи за подмяна;
 • Икономията на енергия е гарантирано три пъти по-голяма от тази на механичните филтри със същия ефект на филтрация благодарение на ниското съпротивление 62Pa  дори при напълно замърсен филтър.

3. Следващият етап на филтриране е йонизирането на въздуха чрез йонизационна батерия FI. Това има анти-бактериален и анти-вирусен ефект подобен на УВ технологиите и хигиенизира въздуха.

Picture7

4. Впоследствие предварително обработеният въздух преминава през модул за озониране FX, който го обогатява с озон. Озонът подпомага разграждането на дългите мастни молекули които са главните носители на неприятни миризми. Реакцията с мазнините и специалната завихряща система на модула води до висока редукция на остатъчния озон – около 3 пъти под допустимите норми.

Picture8

5. Пречистващият процес завършва с преминаването на въздуха през батерия от активен въглен CARBOX, за окончателно дезодориране и отстраняване на всякакви остатъчни вещества чрез адсорбция. Лабиринтната структура на карбоновия филтър осигурява ниско съпротивление и голяма филтрираща площ.

Picture9

Ниската консумация на енергия се дължи и на високо ефективния вентилатор с електронно управляван ЕС мотор.

Вентилационните камери се доставят в цял блок,  напълно окомплектовани с електро табло и управление и могат да бъдат монтирани на стена, окачени на тавана или на покрива.

Разполагат със специално проектирана дренажна система за отвеждане на конденз и мазнини.

Те се продават с 24 месеца гаранция.

Сертификати на предлаганото оборудване

Сертификатите гарантират ефективността и производителността на продукта и са инструмент, който насочва потребителите към надежден и висококачествен избор.

За да гарантират казаното и за да демонстрират за пореден път надеждността и превъзходството на продуктите на EXPANSION ELECTRONIC, нашите електростатични филтри бяха тествани от независими и международни органи като например:

Хигиенния институт за въздух ILH в Берлин;

Политехника в Торино;

Институт SP за технически изследвания на Швеция.

Тези органи издадоха следните сертификати:

EN ISO 16890 класифицира въздушните филтри въз основа на способността им да задържат диспергираните във въздуха частици (PM10, PM2,5 и PM1

UL867 е американски стандарт, който се отнася до безопасността на оборудването и специално се занимава с безопасността на електростатичните въздушни филтри;

UNI 11254: 2007 класифицира филтрите EXPANSION ELECTRONIC в четири степени на филтрация (A, B, C, D);

EN 1822: 2005 удостоверява  филтрите EXPANSION ELECTRONIC, като абсолютен филтър, който е клас E10-E11 ;

779: 2012 удостоверява  филтрите EXPANSION ELECTRONIC, като фин филтър, който е клас F7-F9;

ILH BERLIN удостоверява хигиенните и антибактериалните ефекти на електростатичните филтри EXPANSION ELECTRONIC ,които елиминират 99% плесени и бактерии от въздуха;

Сертифицирането на Университета в Люцерн удостоверява неотделянето на частиците и частиците, уловени и отложени върху електростатичния филтър, ако вентилационният блок и / или самият филтър се изключат;

Шведският технически институт удостоверява озоновите емисии на електростатичните филтри EXPANSION ELECTRONIC, които са най-ниските в категорията, което е пет пъти по-ниско от нивата, установени от СЗО;

Policlinico San Matteo от Павия удостоверява намаляването на мухъл, микроби и бактерии във въздуха и вътре в каналите за разпределение на въздуха чрез комбинацията от електростатични филтри и отрицателна йонизация.

Picture10

Изследването на най-добрите материали и компоненти и стремежът към непрекъснато технологично развитие, за да се гарантира постоянно максимална надеждност, генерира редица важни референции, които добавят стойност и престиж към продуктите на EXPANSION ELECTRONIC предлагани от ПРОФЕКТА КИЧЪН.

Ние сме много горди с това, тъй като ни позволява да се справим с новите предизвикателства в бъдещето с оптимизъм и действа като гаранция за нашите клиенти, които ни се доверяват напълно.

За допълнителна информация при проявен интерес, може да се обърнете към консултантите на телефон 02 492 0245.