kompostirane2

Компостиране в ресторанта – екологично и модерно решение

Компостиране в ресторанта: как може да се превърне в екологично и модерно устойчиво решение – статията дава подробна информация в това отношение.

Как да се намалят хранителните отпадъци в ресторантите – реално всичко се свежда до този въпрос. Хубаво е, че има отличен опит в световен мащаб.

Концепция Zero waste – какво е това?

Концепцията Zero waste („нулеви отпадъци“) е глобално екологично направление, която постепенно навлиза и в България. Тази философия е свързана със съзнателното потребление и намаляване на отпадъците чрез повторната им употреба. Французойката Беа Джонсън, идеолог на концепцията Zero waste, формулира нейните петте основни принципа:

  • Refuse – отказ за закупуване на излишни продукти и контейнери.
  • Reduce – намаляване на потреблението на ресурси, например, решения за енергийна ефективност.
  • Reuse – повторно използване на някои предмети, например на бутилки и торби за съхранение.
  • Recycle – рециклиране.
  • Rot – компостиране на органични отпадъци.

И така стигаме до същността на въпроса – компостиране в ресторантите.

В световен мащаб има заведения за хранене, които изцяло компостират своите органични отпадъци, например Финландия. Ако ресторантът се придържа изцяло към концепцията  Zero waste, той не оставя нищо след себе си: хранителните отпадъци се преработват и се използват за торове, а нехранителните се сортират се и изпращат за преработка. Всъщност живеем в консуматорско общество и затова темата за компостирането в ресторантите е доста актуална!

По тази причина се оформя тенденция в ресторантите да се организира компостиране, което има ред ползи. Това налага да се закупи машина, която с течение на времето се изплаща ефективно. И успоредно с това да се сортира боклука, да се предава хартия за рециклиране,  да не се ползват пластмасови прибори, чаши, чинии за еднократна употреба.

Ето и малко факти:

51 тона храна се изхвърлят всяка секунда в света. Тази цифра достига тревожни 1,6 милиарда тона годишно, според FAO (Организация на ООН за храни и земеделие). Цифрата е зашеметяваща, защото твърде много природни и човешки ресурси се изразходват за производството на храна, която буквално отива в кошчето за боклук. А влиянието на отпадъците  върху общата екологична ситуация в света е очевидно.

Значителен дял за общите загуби на храна идва от заведенията за обществено храненето. Компостирането е чудесен начини да се намалят отпадъците в ресторантьорския бизнес и тези, които вече са тръгнали по този път, са на мнение, че това дава положителен ефект в организацията.

Компостиране в ресторанта
Компостиране в ресторанта

Проучвания сочат, че средно 21% от хранителните отпадъци се образуват в резултат на разваляне на храната по време на съхранение, 45% – по време на готвене (рязане и почистване), 34% – се събират от чиниите на посетителите.

Да, компостирането е чудесен начин, за да бъде един ресторант не само екологичен, но и модерен.

Но в същото време този процес трябва да се обвърже с една цялостна политика за работа в този бранш: отлична мотивация на екипа за намаляване на отпадъците, изграждане на добри отношения с доставчици и посетители, перфектна система за анализи на загубите от разваляща се и неконсумирана храна…И в резултат на всичко това се стига до увеличаване на печалбите.

Ако трябва да се обобщи, то е ясно, че намаляването на хранителните отпадъци като цяло в един ресторант снижава разходите не само за закупуване на храна, но и за съхраняване и готвене на продукти, вода, електричество и изхвърляне на отпадъци.

Компостирането всъщност е лесен методи за преработка на хранителни отпадъци в ресторантите и с него се запазва равновесието в природата в най-голяма степен: това, което излиза от земята, после се връща в нея.

Какво подлежи на компостиране в един ресторант?

Могат да се компостират: плодове, зеленчуци, млечни продукти, зърнени храни, хляб, рециклируеми хартиени салфетки, филтри за кафе, яйчени черупки, месо, риба и вестници.

Елементите, които не могат да бъдат подложени на този процес са: пластмаса, стъкло и метали – включително пластмасови прибори, пакети с подправки, пластмасови съдове за еднократна употреба, найлонови неразградими торби, фолио, пластмасови сламки за пиене, бутилки, полистирол. Предметите като червено месо, кости и малки количества хартия са приемливи, но за разграждането им е необходимо повече време.

Компостът, получен от органични отпадъци, може да се използва за тор, подходяща за земеделие и декоративно озеленяване.

Хранителните отпадъци имат уникални свойства като суров компост.

Защо? Те са с високо съдържание на вода и нестабилна физическа структура. Хранителните отпадъци са силно податливи на образуване на миризми – главно амоняк – и големи количества течност. Най-добрата превенция срещу миризмата е плътно затворения апарата и редовната му поддръжка.

Как може да се компостират органични отпадъци в ресторантите?

Реално на пазара се предлагат различни машини за рециклиране на органични отпадъци – компостери. Те са с различен капацитет и някои са подходящи само да кухнята в жилището. Например, електрическия модел за компостиране Oklin’s GG-02 е идеален за малки ресторанти и кафенета. Процесът на преработка на хранителните отпадъци е в рамките на 24 часа, като се получава органична тор, която може да се използва в градината.

За по-големи ресторанти се използва машината JK 5100  – в нея се преработват биологични отпадъци, като месо, кости и риба.

Компостерите за ресторантите могат да са с различен капацитет от 75 до 2400 кг отпадъци седмично. Повечето модели нямат нужда от подгряване или използването на странични добавки. С тях се работи лесно и те могат да бъдат контролирани със смартфон, таблет, лаптоп или компютър. От тях не се отделя неприятна миризма и лесно се почистват.

Апаратите произвеждат безопасен за употреба компост, без силна крайно неприятна миризма и наличие на патогенни микроорганизми след 6 до 10 седмици. Фирмите, които предлагат машини за компостиране на хранителни отпадъци, осигуряват не само гаранция, но и сервизна поддръжка за безаварийна работа.

Компостирането в ресторантите не е невъзможна мисия.

Очаква се все по-голям брой от тях да се ориентират към компостиране с цел намаляване на разходите за управление на отпадъците. Ако притежавате или управлявате ресторант, може би вече разбирате, че с отпадъците трябва да се работи разумно и ефективно.

Знаете ли, че в ресторанта цели 70% от всички отпадъци се състоят от органичен материал? Говорим предимно за биоразградими отпадъци. Те наистина са доста, но може да се реши проблема със закупуване на апарат за компост. Представете си, че намалявате сметката си за извозване на отпадъци с близо 70% всеки месец! С минимално планиране и усилия можете не само лесно да намалите този разход незабавно, но и да използвате тези отпадъци по екологичен начин и да увеличите печалбите си.