Profekta Website

Планиране, проектиране и монтаж

Започването на нов бизнес или оптимизацията на съществуващия е сложен процес. Налага се да бъдат решени редица основни задачи, свързани с планиране на предстоящите промени, проектиране на наличните помещения и монтаж на професионално кухненско оборудване. Разбира се, въпросът с разполагаемите финансови средства също не е за подценяване. Лошо направената инвестиция ще ви виси на шията, и ще ви дави, докато не се отървете от нея.

ПЛАНИРАНЕ

presentation gaad0eda69 1280Процесът започва от момента, в който решите да създадете собствен бизнес в ХоРеКа сектора. И тъй като етапът е жизнено важен за бъдещето на всяко заведение, искаме да ви споделим няколко съвета от дългогодишния ни опит. При започване на нов бизнес запомнете:

  1. Не слушайте сляпо партньора си, съседите или някой добронамерен лаик приятел
  2. Не слушайте майстора строител на обекта
  3. Не копирайте от неподходящи хора
  4. Бъдете критични и аналитични към съветите и предложенията, които получавате

Потърсете доказани специалисти!

Нашите експерти са на Ваше разположение, за да Ви консултират за изготвяне на бизнес модели и проекти за хотели, заведения за обществено хранене, барове, сладкарски и други цехове, пекарни и други. Предлагаме пълна гама услуги в радлични направления:

  • Архитектура и строителство
  • Отопление, вентилация и климатизация
  • ВиК
  • Електро
  • Газоснабдяване
  • Технологично оборудване

Времето и средствата, вложени в проектиране, се връщат многократно с течение на времето, като: спестени нерви и разходи за плащане на актове на инспектори и ревизори; минимализиране на рискове от инфекции, зарази и натравяне на клиенти и персонал; намалени първоначални разходи за оборудване; намалени разходи за енергия за отопление, климатизация и вентилация; спестени средства за заплати вследствие на оптимизацията на процесите и намаляване на необходимия персонал и най-вече в резултат на осигуряване възможност за производство на високо качествен продукт.

В крайна сметка резултатът е постигане на максимална, устойчива икономическа ефективност и възвращаемост на вложените средства, оптимални инвестиции, трайно присъствие на пазара, доволни и връщащи се клиенти и максимална печалба.

ПРОЕКТИРАНЕ

проектиране, проект

За изготвянето на качествен проект са необходими висок професионализъм, много знания и опит в съответната област. Добре изготвеният технологичен проект трябва да осигурява възможност отделните операции да следват технологична последователност, движението на потоците да бъде по най-краткия път за персонала, така че да се осигуряват оптимални условия за работа с цел минимум загуба на време, поддържане на необходимата хигиена и производство на високо качествен продукт на оптимална цена.

Нашите проекти се изготвят от високо квалифицирани проектанти, архитекти, инженери и технолози в съответствие с действащите нормативни изисквания към ЗОХ, хигиенните норми и принципи съгласно HACCP, правилници и разпоредби, действащи в България и Европейския Съюз.

Нашите специалисти, съвместно с Вас ще изяснят желания бизнес модел включително вида заведение, броя места, тип на предлаганите продукти (меню), ще изготвят концепцията на съответния търговски обект, ще изберат, доставят и монтират за Вас необходимите уреди и екипировка с цел:

 1. Оптимално оползотворяване на пространството в кухнята
 2. Оптимални технологични възможности, осигуряващи приготвянето на здравословни храни с високи вкусови качества и примамлив външен вид
 3. Максимално ефективна работа с минимална загуба на технологично време, осигуряващи изпълнението на производствения цикъл с минимален брой на персонала
 4. Перфектна вентилация, климатизация и отопление, осигуряваща чистота на въздуха, подходяща работна температура в помещенията и комфортна работна атмосфера
 5. Ниски разходи за ел. енергия, и други ресурси
 6. Отлична ергономичност осигуряваща удобна работа, достъпност, лесна поддръжка и почистване на оборудването
 7. Осигуряване на максимална хигиена и лесно почистване и поддръжка на заведението
 8. Оптимално оползотворяване на отпадъците и минимално замърсяване на околната среда

На база на тези цели ще бъде изготвено задание за проектиране, което е основа за бъдещия проект.

Съдържание на проектите по части: Технология, ОВКИ, ВиК, ЕЛ

 • tehn proektirane22

  Обяснителна записка

Обяснителна записка е задължителна за проекти, които подлежат на съгласуване по ЗУТ.

В нея се включват изчисления за избор на съоръжения, обосновка и др., съгласно действащите наредби и правилници в страната.

 • Чертежи

Включва чертежи на работните и спомагателни помещения с нанесено основно технологично оборудване по съответната част с неговите параметри и технически характеристики, както и  съответните връзки между тях: тръби, въздуховоди, окабеляване с техните размери, схеми, технологични потоци и др.

Чертежите се изготвят в мащаб 1:20, 1:50 или 1:100 в зависимост от договорената фаза на проектиране.

 • Количествена сметка със спецификация на избраното технологично оборудване

На базата на тази количествена сметка и спецификациите се изготвя задание за проектиране на останалите специалности (АС, Ел., ВиК, ОВК и др.)

Етапи на проектиране

  1. Проучване нуждите на клиента и изготвяне на концепция по отделните части на проекта.
  2. Изготвяне съвместно с клиента на задание за проектиране.

Предоставянето на конкретно задание за проектиране е основа за изготвяне на качествен проект! В практиката много често то се съставя съвместно от двете страни – Възложител и Проектант на база на уточнената концепция. Затова работим активно с нашите клиенти, преди да преминем към изпълнение на проекта.

  1. Получаване на архитектурна подложка или заснемане

Преди започване на процеса на проектиране е необходимо да разполагаме архитектурен чертеж на обекта с  разпределение и точни размери.

  1. Заснемана и изчертаване на архитектурна подложка за проектиране

В случай, че клиента не разполага с архитектурни подложки, следва да се извърши заснемане и изчертаване. Заснемането на помещенията се извършва в обхват достатъчен за изготвяне на проекта, вкл. точно разпределение на помещенията с размери, размери на огражденията – стени, прозорци, врати, прегради и др.

  1. Изготвяне на предварителен технологичен проект

Изготвя се предварителен чертеж на разпределението според предоставеното и утвърдено с подпис от Клиента задание за проектиране. При изготвянето на това разпределение се изготвят архитектурни чертежи, отразяващи отделните производствени зони и последователността на технологичните процеси, така че да няма пресичане на потоци с условно чисти и мръсни продукти и посуда. Вариантът се представя на Клиента и се обсъжда, след което се коригира до окончателното му одобрение.

  1. Изготвяне на технически проект с окончателни чертежи на работните и спомагателни помещения с нанесено основно технологично оборудване на база одобрения от Клиента предварителен проект.
  2. Изготвяне на обяснителна записка с изчисления и обосновка за избор на съоръжения.
  3. Изготвяне на чертежи – схема на технологичните потоци
  4. Изготвяне на количествена сметка с подробна техническа спецификация на работните и спомагателни помещения и на технологичното оборудване.

Изготвяне на ценова оферта

Като се стремим да оптимизираме инвестициите и премахнем риска от покупката на неподходящи уреди, осигуряваме многократно по-ниски експлоатационни разходи за периода на експлоатация на съоръженията.

dulug garancionen 55

Доставка на оборудването

Извършва се след одобрение на офертата от клиента. Екипът от технолози-проектанти на фирмата ще препоръча оборудване в съответствие със съвременните модерни технологии, които осигуряват максимално ефективен цикъл на производство на продукцията, запазване качеството на продуктите, намаляване на заетия в кухнята персонал, както и значителни икономии на общите разходи за ел. енергия, вода, мазнини и др.

Монтаж и пуск в експлоатация

Нашите монтажници и инженери ще осигурят правилния монтаж и пуск на доставеното оборудване, за да може да работи безпроблемно за дълги години напред.

След изготвянето на технологичния проект и получаването на задание от технолога следва изготвянето на проекти по част ОВКИ (отопление, вентилация и климатизация) за кухненския блок и залите за хранене. Целта е да се осигури оптимална чистота и температура на въздуха в помещенията при минимални разходи на енергия и средства.

Този проект трябва да бъде изготвен комплексно за всички помещения, за да се осигури балансиране на количествата подаван и изсмукван въздух и се отстрани възможността за предаване на миризми между тях.

Процедурата на изготвяне на проекта част ОВКИ и другите инсталации е подобна на тази на Технологичния проект.

Ние държим на нашите клиенти и се отнасяме с висока отговорност и професионализъм към техните нужди.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ